Picture of Силвия Щумпф
Заглавна страница на дипломен проект
by Силвия Щумпф - Monday, 5 August 2013, 11:45 AM
 
Колеги, 
Ето какво трябва да съдържа заглавната страница, като трябва да смените специалността, ако е за друг курс :

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ “ЕКСЕЛИА”

 

 

ТЕМА на дипломния проект

 

 

ИМЕ на курсиста

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ “Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания”

 

Период на обучение 21.11.2012 - 09.08.2013 г

 

 

Научен ръководител Силвия Щумпф-Кирова

 

 

ВАРНА август 2013 г.