Picture of Димитър Димитров
Дипломиране на курсистите по Икономика и мениджмънт, учебна година 2011
by Димитър Димитров - Monday, 12 December 2011, 12:08 PM
 

На 9 декември 2011 г.(петък) официално бяха връчени дипломите на успешно завършилите курсисти от специалност "Икономика и мениджмънт". Обучението с продължителност 960 учебни часа, което се проведе в периода 10 март - 26 ноември 2011 г. е финансирано от Агенция по заетоста по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007–2013 г., Схема "АЗ МОГА".

Връчване на свидетелствата от координатора на ЦПО-то Дияна Янева
Свидетелствата за професионална квалификация бяха връчени на курсистите от координатора на ЦПО "Екселиа" Дияна Янева в учебната зала на центъра на импровизирано празненство.

Празненство по повод дипломирането
На празненството присъства и председателя на изпитната комисия Силвия Щумпф-Кирова, която поздрави курсистите и посочи възможностите, които се откриват пред тях с овладяването на новата професия.

Випуск 2011, специалност Икономика и мениджмънт

Честито на дипломираните!

Темата (с коментари) в портала на Екселиа>>