Picture of Димитър Димитров
Държавен изпит за обучаемите по специалността Икономика и мениджмънт от 5-та група
by Димитър Димитров - Friday, 11 November 2011, 09:26 PM
 

ЦПО "Екселиа" обявява държавен изпит за обучаемите по програма "АЗ МОГА", по специалността "Икономист мениджър" (5-та група). В тази група фигурират курсистите: Марияна Димитрова, Златина Иванова, Венцислав Узунов, Александър Вицов, Траян Енчев, Стоил Георгиев, Йорданка Узунова, Евгения Славова, Елис Ниязиева, Димитър Петев, Десислава Генчева, Пламен Стойков.

Държавен изпит по теория ще се състои на 25 ноември 2011г. (петък) от 17:00 до 20:00 ч.

Държавен изпит по практика - защита на курсов проект ще се състои на 26 ноември 2011г. (събота) от 10:00 до 13:00 ч.

Изпитите се провеждат в учебната зала на ЦПО "Екселиа" в гр. Варна на ул. Презвитер Козма 13.

Тук можете да изтеглите:

  1. Указания за държавния изпит
  2. Конспект за практическия изпит
  3. Конспект за изпита по теория
  4. Препоръчителна литература

Имайте предвид, че материалите са различни за различните специалности и различните изпити! Приложените файлове от вече проведени изпити са различни от тези за настоящия изпит!

Във връзка с предстоящия изпит, ЦПО Екселиа напомня, че до изпит няма да бъдат допуснати курсисти с нерешени изпитни тестове (по всички дисциплини), а резултатите от тестовете се вписват в придобитото свидетелство за професионална квалификация! Тестовете трябва да бъдат попълнени най-късно до 18 ноември 2011 г. (една седмица преди изпита).