Picture of Димитър Димитров
Допълнителна помощ при подготовката на Вашия курсов проект или дипломна работа
by Димитър Димитров - Thursday, 6 October 2011, 11:11 AM
 
Уважаеми колеги/ курсисти,

Предвид предстоящото Ви завършване на курса по „Икономика и мениджмънт” през месец Ноември и явяването Ви на задължителен Държавен изпит по специалността, г-жа Силвия Щумпф предлага допълнителна помощ при подготовката на Вашия курсов проект или дипломна работа чрез консултации по телефона, на място след присъствена консултация, или в друго удобно за вас време. Можете да задавате Вашите въпроси или изпращате е-мейли и чрез учебната платформа. Предвиждат се извънредни семинарни занятия за подготовка на проектите с допълнителни указания и примерни разработки.

Телефон на г-жа Силвия Щумпф: 0888 522 855.