Picture of Димитър Димитров
Държавен изпит за обучаемите по специалността Икономика и мениджмънт от 1-ва и 3-та групи
by Димитър Димитров - Thursday, 7 July 2011, 11:44 AM
 

ЦПО "Екселиа" обявява държавен изпит за обучаемите по програма "АЗ МОГА". Изпитът е за обучаемите по специалността Икономика и мениджмънт от 1-ва и 3-та група. В тези групи фигурират курсистите: Татяна Желева, Благой Климов, Борис Кръстев, Дарина Райкова, Дарина Жечева, Елена Димитрова.

Държавен изпит по теория ще се състои на 5 август 2011г. (петък) от 16:00 до 19:00 ч.

Държавен изпит по практика - защита на курсов проект ще се състои на 6 август 2011г. (събота) от 10:00 до 13:00 ч.

Изпитите се провеждат в учебната зала на ЦПО "Екселиа" в гр. Варна на ул. Презвитер Козма 13.

Тук можете да изтеглите:

  1. Указания за държавния изпит
  2. Конспект за практическия изпит
  3. Конспект за изпита по теория
  4. Препоръчителна литература